Selecteer een pagina

Inspecties & Onderhoud

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een “Eerste Bijzondere Inspectie”(EBI) worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een “basisverslag” opgesteld. In het basisverslag staat alle relevante informatie over de installatie en ook de instellingen zoals die zijn waargenomen tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie inclusief de marges of grenswaarden.

inspectie en onderhoud brandersAls eigenaar van een stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “Verklaring van ingebruikname” afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen indien de milieuambtenaar van de gemeente hierom vraagt.
Periodieke Inspectie voor uw brander en stookinstallatie
Naar aanleiding van het basisverslag vindt om de 4 jaar een periodieke controle plaats, de zogenaamde “Periodieke Inspectie” (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-inspecteur opgestelde basisverslag. Bij afwijkingen kan de PI-inpecteur, eventueel in overleg met de EBI-inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen.

Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een “Verklaring van inspectie” afgegeven. Ook deze verklaring moet u kunnen overleggen. Deze inspectie is eveneens verplicht.

Periodiek Onderhoud voor uw brander en stookinstallie
Jaarlijks moet het “Periodiek Onderhoud” (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijk reinigen en controleren van de afstelling van een brander of ketel aan de hand van het basisverslag. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met de EBI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. Periodiek onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een “Verklaring van onderhoud” afgegeven. Als het onderhoud plaats vindt in hetzelfde jaar als de PI moet plaatsvinden kan dit tegelijk worden gedaan om de kosten te minimaliseren.

Alle branders in bedrijf hebben onderhoud nodig. Lees meer over onze service & brandertechnieken

Bij SCIOS wordt de volgende scope indeling gehanteerd:

Scope 1 – Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
Scope 2 – Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
Scope 3 – Stoomketels en heetwaterketels
Scope 4 – Verbrandingsmotoren en -turbines
Scope 5 – Bijzondere industriële installaties
• ovens
• fornuizen in de procesindustrie
• drooginstallaties
• naverbranders
• luchtverhitters
• stookinstallaties (niet standaard)
• direct gestookte luchtverhitters

Scope 5a – Installaties gestookt op vaste brandstoffen
Scope 6 – NOx-metingen / BEMS metingen (ook aan WKK’s)
Scope 7a – Brandstofleidingen gebouwgebonden installatie
Scope 7b – Brandstofleidingen in de industrie
Scope 7c – Olieleidingen

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport dat u wordt toegezonden. Indien gewenst wordt tevens een rapport in PDF beschikbaar gesteld. Bij goedkeuring van de installatie ontvangt u een verklaring of certificaat waarmee u kunt aantonen dat uw stookinstallatie voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.